Architect: Sven Dezittere

info

In elk ontwerp van ons architectenbureau staan de bewoners of gebruikers centraal. De rol van de architect is om de verschillende en soms ronduit tegenstrijdige eisen die aan een gebouw worden gesteld, zoals budget, functionaliteit, ruimtelijkheid, esthetiek, stabiliteit, duurzaamheid en energetische kwesties, ... tot een overtuigend geheel te smeden. De spil waarrond deze ontwerp-puzzle wordt opgelost is de mens. Het is het be-leven, zowel psychisch als zintuiglijk als maatschappelijk dat de maatstaf vormt voor sfeer, comfort, schoonheid enz. van het uiteindelijke architecturale bouwwerk.

Elk ontwerpproces, of het nu gaat om een uitbreiding van een keuken of de inplanting van een nieuw sportcomplex, kent zijn verschillende stappen die steeds terugkomen in een logische opeenvolging:

Onderzoek en analyse:
Voordat we beginnen te ontwerpen verzamelen we alle nodige informatie.
Gedurende verschillende gesprekken maken we een overzicht van de wensen en eisen waaraan het gebouw moet voldoen: het “programma”. Het programma is niet alleen een opsomming van de verschillende kamers, hun afmetingen en functie, ook eisen in verband met duurzaamheid en ecologie kunnen van belang zijn, de graad van afwerking of de flexibiliteit naar aanpassingen in de toekomst (levenslang wonen) ... Ook peilen we naar het “buikgevoel” dat de klant heeft over zijn toekomstige woning: sfeer, ruimtelijkheid, relatie met de omgeving en de tuin, esthetiek, ...
We verwachten niet dat elke bouwheer in één keer glashelder en precies kan uitleggen wat hij juist in gedachte heeft. Tijdens deze eerste gesprekken maken we veel tijd om het inzicht in het wensenpakket te laten groeien, fijn te stellen en er een concrete inhoud aan te geven.
Het programma wordt al vanaf het begin naast het budget geplaatst waardoor we al heel snel kunnen zeggen wat mogelijk is met welke financiële middelen. Het budget kan dienen om het programma mee vorm te geven, prioriteiten te stellen of eventueel te denken aan een fasering (bepaalde onderdelen van het gebouw uitstellen naar een later tijdstip).
Belangrijk tenslotte zijn de stedenbouwkundige voorwaarden, eventuele afspraken met buren, de stabiliteit van de ondergrond, geografische kenmerken van het perceel en de omgeving, de aanwezigheid van nutsvoorzieningen, enz…

Voorontwerpen en bouwaanvraag:
De zoektocht naar een globaal idee, of “concept”, verhaal, ... dat de verschillende punten van het programma en overige randvoorwaarden verbindt tot een gebouw, gebeurt door het uittekenen en bespreken, aanpassen en bijschaven van een reeks voorontwerpen. Elke stap tijdens de voorontwerpfase bespreken we samen op zijn sterke en zwakke punten, waarbij voortdurend wordt teruggekoppeld naar het (door hetzelfde proces eventueel wijzigende) programma, en waarbij aan tafel kan beslist worden in welke richting de verdere zoektocht naar het ultieme ontwerp gestuurd wordt. Een gedetailleerde raming houdt een precieze controle op het budget en dient tegelijkertijd als werktuig in het stellen van prioriteiten tijdens deze en ook tijdens latere fases van het bouwproces. Hiermee kunnen we bij elke wijziging van het ontwerp de financiële repercussies aflezen en sluiten we verrassingen op het einde uit. Uiteindelijk krijgt het voorontwerp een definitieve vorm en wordt het bouwaanvraagdossier opgesteld.

Uitvoeringsfase:
Het project wordt nu bouwkundig en technisch verder uitgewerkt: berekenen van de stabiliteit, we bespreken in detail de technieken (verwarming, koeling, sanitair, elektriciteit, ventilatie, ...), we kiezen de materialen en andere afwerking en dit alles in het licht van duurzaamheid, onderhoud, isolatienormen en EPB-regelgeving (energie prestatie binnenklimaat). In concreto betekent dit dat stabiliteitsplannen en uitvoeringsdetails worden getekend en gedetailleerde lastenboeken (beschrijving van elk uit te voeren werk) en meetstaten (berekening van de hoeveelheden van elk te gebruiken materiaal) worden opgesteld. Op basis van deze gegevens kunnen aannemers een precieze offerte opmaken, en kunnen we de offertes punt voor punt vergelijken in termen van prijs-kwaliteitverhouding. Eénmaal dat een aannemer aan de uitvoering start houden we een nauwgezette werfopvolging en stellen we werfverslagen op, doen het nazicht van vorderingstaten en keuren tenslotte de werken tijdens de voorlopige en definitieve oplevering.

info